Istra ecoxperience

Prijavnica

Obrazac za prijavu Eko proizvođača

Da Ne
Da Ne

Da Ne

Izrađivač brošure i web stranica je Upravni odjel za turizam Istarske županije, koji zadržava diskreciono pravo odlučivanja o uvrštenju prijavljenih proizvođača u skladu s kriterijima za uvrštenje.

Brošura će se tiskati krajem tekuće godine te će se distribuirati tijekom sljedeće godine. Stoga se navedeni podaci moraju odnositi na sljedeću godinu ili, ako još nisu poznati, trebaju se navesti na način da su primjenjivi za sljedeću godinu.

Prijave koje se ne dostave u roku, s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Prijavitelj kojeg Upravni odjel za turizam Istarske županije uvrsti u brošuru i na web stranice obvezuje se da će pravovremeno javljati sve eventualne naknadne promjene i nadopune navedenih podataka, čim do njih dođe, kako bi ih izrađivač unio u brošuru i na web stranice. Ukoliko ih prijavitelj ne javi ili ih javi nakon tiskanja brošure, izrađivač ne odgovara za te promjene.

Osobni podaci navedeni u prijavi biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Istarske Županije.