Istra ecoxperience

Eko oznake

Eko oznake

EU Ecolabel je službena dobrovoljna eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda.
 • Eco Domus

  ECO DOMUS je program označavanja kojega provodi Upravni odjel za turizam Istarske županije s ciljem povećanja društvene i ekološke odgovornosti u turizmu. Usklađen je s globalnim smjernicama održivog razvoja te jamči cjelovitu zaštitu okoliša i zdravlja.

  Objekti koji nose Eco Domus znak zadovoljili su najmanje 50 osnovnih kriterija u 12 kategorija kao što su: Društvena i ekološka odgovornost, Cjelovita zaštita okoliša i zdravlja, Korištenje eko certificiranih sredstava za pranje i čišćenje, Korištenje eko certificiranih toaletnih proizvoda, Korištenje prirodnih materijala, Štednja vode, Štednja energije, te Sortiranje i recikliranje otpada.

 • Travelife

  Travelife je vodeća inicijativa za osposobljavanje, upravljanje i certificiranje turističkih tvrtki koje su posvećene održivom razvoju. Utemeljen 2007. godine, Travelife Sustav Održivosti je inicijativa posvećena promoviranju održive prakse unutar putničke i turističke industrije. Cilj Travelife je ponuditi tvrtkama znanje, rješenja i alate kako bi primijenili pozitivnu promjenu unutar njihovog poslovanja i opskrbnog lanca.

  Travelife je međunarodni certifikacijski sustav koji promiče održivost unutar turističke industrije te pomaže turoperatorima, hotelima i ostalim smještajnim kapacitetima da upravljaju i prate svoj društveni i ekološki utjecaj, kao i da o svojim postignućima informiraju goste i partnere.

  Travelife Gold Award priznanje je hotelima koji u najvećoj mogućoj mjeri ispunjavaju stroge kriterije održivosti. Strateški je cilj projekta dodjele certifikata uvođenje prakse zelenog poslovanja, odnosno postizanje ravnoteže ekonomskog napretka, brige za okoliš u najširem smislu te socijalne uključenosti u širu zajednicu.

 • EKOLOŠKA PROIZVODNJA

  EKOLOŠKA PROIZVODNJA (organska, biološka) poseban je sustav održivoga gospodarenja u poljoprivredi i šumarstvu koji obuhvaća uzgoj bilja i životinja, proizvodnju hrane, sirovina i prirodnih vlakana te preradu primarnih proizvoda, a uključuje sve ekološki, gospodarski i društveno opravdane proizvodno-tehnološke metode, zahvate i sustave, najpovoljnije koristeći plodnost tla i raspoložive vode, prirodna svojstva biljaka, životinja i krajobraza, povećanje prinosa i otpornosti biljaka s pomoću prirodnih sila i zakona, uz propisanu uporabu gnojiva, sredstava za zaštitu bilja i životinja, sukladno s međunarodno usvojenim normama i načelima.

  EKOLOŠKI PROIZVOD je onaj proizvod, koji je proizveden i označen sukladno s odredbama Zakona o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i propisa donesenih na temelju njega. Istarski proizvođači upisani u Upisnik ekoloških proizvođača Ministarstva poljoprivrede RH, djeluju kroz udrugu Istarski eko proizvod.

 • Plava zastava

  Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je prvenstveni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava zastava je danas u svijetu vrlo cijenjena turistička markica. To je najpriznatiji model ekološkog odgoja i obrazovanja i obavješćivanja javnosti, kada je u pitanju briga za more i obalni pojas, a posebno kada je u pitanju briga za obalne prostore koji trpe najjači pritisak, a to su upravo plaže i marine. Plava zastava je priznanje koje se dodjeljuje samo za jednu sezonu, te se zahtjev svake godine mora dostaviti na propisani način ako se želi dobiti Plava zastava. Provedba programa Plave zastave počiva na strogo definiranim kriterijima. Iako se tijekom sezone provode nacionalne i međunarodne inspekcije, gosti i korisnici plaža/marina sa Plavom zastavom potaknuti su da obavijeste FEE u slučaju da opaze kršenje zadanih kriterija. U Istarskoj županiji se broj Plavih zastava povećava svake godine. Nacionalni koordinator i voditelj programa Plava zastava u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa Naša, Heinzelova 6/II., 10000 Zagreb, Croatia, tel. +385 1 49 23 900; E-mail: lijepa-nasa-ppp@zg.t-com.hr

 • EU Ecolabel

  EU Ecolabel je službena dobrovoljna eko-oznaka Europske unije (EU) namijenjena označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa, u odnosu na slične ili iste proizvode i usluge iz iste skupine proizvoda. Spada u Tip I eko-oznaka i deklaracija prema međunarodnoj normi EN ISO 14024:2000 koja podrazumijeva neovisni sustav verifikacije od treće strane.

  Razvijena su mjerila za 26 grupa proizvoda i usluga (npr. sredstva za čišćenje, odjeća i tekstil, proizvodi za osobnu njegu, namještaj, proizvodi od papira, turistički smještaj itd.). Mjerila se temelje na stručnim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i do trenutka kada postane otpad). Mjerila su specifična za svaku skupinu proizvoda i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najznačajniji i na koji se može utjecati. Mjerila na temelju kojih se ocjenjuju proizvodi i usluge postavljena su tako da samo 20 – 30 posto proizvoda na tržištu može udovoljiti tim zahtjevima.

  Kontaktna točka za EU Ecolabel u Hrvatskoj je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Program dodjele EU Ecolabel je definiran Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU. Na temelju Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), u prosincu 2016. godine donesen je Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (Narodne novine, broj 116/2016). • FLOS OLEI

  Flos Olei, prvi je međunarodni vodič posvećen ekstra djevičanskim maslinovim uljima koje, izrazito strogim kriterijima, ocjenjuju vrsni stručnjaci-degustatori, koordinirani od strane Marca Oreggie, urednika i izdavača vodiča, te Laure Marinelli. www.flosolei.com

 • Ecocamping

  ECOCAMPING je Europska mreža ekoloških kampova koja promiče očuvanje prirode, zaštitu okoliša, sigurnost i kvalitetu u kamping industriji. Osnovne aktivnosti uključuju uvođenje ECOCAMPING sustava upravljanja okolišem i kvalitetom u kampove, savjetovanje i obuku voditelja i osoblja u kampovima te dodjelu i promidžbu oznake ECOCAMPING. Ukupno 225 kampova u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji su partneri ECOCAMPING-a. Cilj ECOCAMPING-a je poboljšati zaštitu okoliša, očuvanje prirode, sigurnost i kvaliteta kamping sektora te, u konačnici, podržati cjelokupno poslovanje prema većoj održivosti i uspjehu poslovanja. Nakon uspješnog uvođenja sustava upravljanja prema ECOCAMPING standardima, kampu se dodjeljuje oznaka ECOCAMPING i pravo da sudjeluje u ECOCAMPING mreži. U Istri postoje 4 kampa koji nose oznaku ECOCAMPING. INFO
  ECOCAMPING Service GmbH
  Blarerstr. 56
  D-78462 Konstanz
  Tel.: +49 (0)7531-28257-0
  Fax: +49 (0)7531-28257-29
  kontakt@ecocamping.de