Istra ecoxperience

Izjava o pristupačnosti

Istarska županija - Regione Istriana nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
 
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice koje se nalaze na adresi http://www.istraecoxperience.com
 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.istraecoxperience.com je usklađeno sa Zakonom.
Ukoliko se uoče određene neusklađenosti, Upravni odjel za turizam Istarske županije ukloniti će ih te će u skladu s mogućnostima svi postojeći i novoobjavljeni sadržaji biti prilagođeni zahtjevima pristupačnosti.
 
Priprema ove izjave o pristupačnosti
 
Ova je izjava sastavljena 28. travnja 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.


Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene koju je napravio Upravni odjel za turizam Istarske županije. Izjava je zadnji put preispitana 28. travnja 2021. Upravni odjel za turizam Istarske županije redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt
 
Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Upravni odjel za turizam Istarske županije.

Sve upite vezane uz pristupačnost ovih mrežnih stranica korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: turizam@istra-istria.hr.
 
Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 


Share