Istra ecoxperience

Prijavnica

Obrazac za uključivanje u program certificiranja eko prijateljskog smještaja

Podnositelj zahtjeva predajom ovog zahtjeva daje svoju suglasnost Istarskoj županiji da u njemu navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog projekta i kontaktiranja, te daje svoju suglasnost da izvrši slobodan prijenos njegovih osobnih podataka nadležnim tijelima i pravnim osobama nužnih za izvršenje i provedbu predmetnog projekta.

Osobni podaci iz zahtjeva biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Istarske Županije.

Podnositelj zahtjeva potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i ostalim u odnosu na prikupljanje, obradu, objavu i pohranu njegovih osobnih podataka u svrhu navedenim javnim pozivom.

Prava podnositelja zahtjeva u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na web stranici Istarske županije https://www.istra-istria.hr/hr/izdvojene-stranice/zastita-osobnih-podataka/.