Istra ecoxperience

Ekomuzej Batana

Rovinj-Rovigno

Utemeljen na principima znanja, poštivanju kulturnog i baštinskog kontinuiteta i dijaloga,
inkluzije i interdisciplinarnosti, Ekomuzej Batana svojim programima istražuje, vrednuje,
prenosi, interpretira, re-kreira i prezentira bogatu maritimnu baštinu Rovinja. Svoje aktivnosti, Ekomuzej implementira kroz 5 temeljnih sastavnica:

1. Kuća o batani, lokalnog naziva muòstra, središnji je interpretacijski i dokumentacijski centar sa stalnom izložbom;

2. Spacio Matika, lokalnog naziva spàcio, mjesto je kušanja, mirisanja, slušanja i pjevanja lokalne maritimne baštine;

3. Mali škver, lokalnog naziva peîcio squèro, mjesto je slavljenja nematerijalne baštine gradnje batane;

4. Rovinjska regata tradicijskih drvenih brodica s oglavnim i latinskim jedrom ili jednostavno regata, glavna je rovinjska fešta brodica, mora i mornara;

5. Batanini puti: od malog mola do Spacia matika i rovinjskom rivom, dva su tematska puta - prvi morem u pratnji barkariola, a drugi je šetnja rivom, kojom posjetitelji upoznaju i  doživljavaju rovinj iz ‘’batanine perspektive’’

Radno vrijeme:

Siječanj, veljača, prosinac: posjete samo uz najavu

Ožujak/travanj/listopad/studeni (ponedjeljkom zatvoreno): 10:00-16:00

Svibanj/rujan (ponedjeljkom zatvoreno): 10:00-13:00 i 18:00-21:00

Lipanj/srpanj/kolovoz (otvoreno svakodnevno): 10:00-13:00 i 19:00-23:00

 

Prva nagrada u kategoriji "Nematerijalna baština"


Share

   Rovinj / Obala P. Budicina 2

Lokacija