Istra ecoxperience

Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama u Istarskoj županiji

Upravni odjel za turizam Istarske županije je na inicijativu Ministarstva turizma RH 2015. godine izradio Regionalni program uređenja i upravljanja morskim plažama. Na taj način je omogućeno sustavno, promišljeno i održivo upravljanje plažama i obalnim prostorom Istarske županije.

Da bi se plaža mogla tematizirati kao Eko plaža, mora zadovoljavati sljedeće uvjete:

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI

- info ploča s istaknutim opisom ekoloških vrijednosti plaže i s naznačenim pravilima ponašanja na eko plažama (isticanje posebnosti u smislu vrijedne flore i faune koja obitava na tom području, isticanje prirodnog staništa pojedinih biljnih i životinjskih vrsta)

POSEBNI ELEMENTI

- organizirano čišćenje i uklanjanje otpada

- siguran i održavan prilaz plaži

- pokretni sanitarni objekti (estetski uklopljeni u ambijent, obloženi prirodnim materijalima, rade na principu kemijskog WC-a)

- prijenosni spremnici s pitkom vodom

- zabrana pristupa motornim plovilima

- marker plutače

- tende za presvlačenje

Prva plaža u Hrvatskoj koja je dobila oznaku Eko plaža je plaža na Otoku Veruda (Fratarski otok), na području Grada Pule.


Share