Istra ecoxperience

Javni poziv za podizanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva

Objavljen je javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkoga gospodarstva.

Među prihvatljivim prijaviteljima su i Obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za ugostiteljske usluge koja mogu dobiti do 150.000 kuna bespovratnih sredstava za podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u, te razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja kao što su sportsko-rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate, te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi na OPG-u.

Prihvatljive aktivnosti su još: ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u, prostora za održavanje radionica, prezentaciju i prodaju poljoprivrednih proizvoda, zatim povećanje i poboljšanje standardnih i propisanih uvjeta za osobe sa invaliditetom, te ulaganja u e-punionice za električna vozila (automobile, bicikle, romobile).

Osim OPG-a, na javni poziv se mogu prijaviti i vlasnici hotela i kampova za ulaganja u podizanje kvalitete postojećih ili za dodatne sadržaje, među kojima izdvajamo ulaganja za dobivanje znaka zaštite okoliša ''Prijatelj okoliša'' ili ''EU Ecolabel'' ili uvođenje sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja EMAS.

Sve informacije vezane za ovaj javni poziv dostupne su na sljedećoj poveznici, a rok za prijavu projekata je 20. lipnja 2022. godine.


Share