Istra ecoxperience

Kamenolom Fantazija

Rovinj-Rovigno

Kamenolom Fantazija dio je zaštićenog područja ekološke mreže Natura 2000, ukupne površine 4.05 ha, a njime upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Istarske županije „Natura Histrica“.

Kamenolom Fantazija je smješten na udaljenosti od 1,5 km od centra Rovinja. Predstavlja jedinstveni primjer sedimentologije karbonatnih stijena te je jedan od najvažnijih i najinteresantnijih kamenoloma svijeta. Proglašen je geološkim spomenikom prirode 1987. godine.  

U kamenolomu su vidljivi slojevi genetski različitih tipova dolomita s očuvanim detaljima teksture, strukture dijagenetskih i genetskih karakteristika, koji ukazuju na procese i djelovanje modro zelenih algi, okamenjivanja šupljinica nastalih truljenjem algi, oscilacija morske razine, izmjenu plime i oseke, uzastopna vlaženja taloga morskom vodom i njegova isušivanja.  

Stijene iz ovog kamenoloma služe za znanstveno objašnjenje postanka sličnih stijena u svijetu, koje sadrže samo neke, a ne kao Kamenolom Fantazija, sve dokaze i pokazatelje takvog tipa postanka zbog čega je geološki spomenik prirode Kamenolom Fantazija etalon ili standard za sva ostala nalazišta stijena takvog tipa postanka u svijetu.

01.05.-30.09. Svaki dan 09-18
01.10-30.04. Pet, sub, ned 10-16

Ulaz besplatan


Share

  Rovinj-Rovigno / Pulska cesta 2A

Lokacija