Istra ecoxperience

Zelene plaže

U okviru projekta INTERREG Mediteran MITOMED+ „Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus - MITOMED+“ (Modeli integriranog turizma na Mediteranu plus), provedena je projektna aktivnost implementacije modela Zelena plaža u Istri kroz 28 kriterija podijeljenih u 8 kategorija: kvaliteta vode za kupanje, kvaliteta plaže, sigurnost, održivost, pristupačnost plaže, informiranje i educiranje, zeleni sadržaji i ekološko uređenje te upravljanje plažom.

Model Zelena plaža testira se u četiri zemlje: na Cipru (tri plaže), u regiji Toskana (tri plaže), Kataloniji (tri plaže) i u Istri. Zastavu s oznakom Green beach prve u Istri dobile su plaže: Gradsko kupalište u Poreču, plaža Karpinjan u Novigradu i plaža Girandella u Rapcu.

Zelene plaže

NOVIGRAD
Karpinjan

POREČ
Gradsko kupalište

RABAC
Girandella


Share